Sampal sa Mukha ang Bagong Bwelta ni Duterte sa mga Dilawang Sumisira sa Kanya

No comments:

Powered by Blogger.